OBS

Geïntegreerd obs - BCT

Processen motor van een organisatie

Heel wat risico’s en beheersmaatregelen hebben hun uitwerking binnen de dagelijkse werking van uw bestuur. En alles binnen de dagelijkse werking is in de basis een proces. Processen zijn immers de motor van een organisatie. Is het dan niet meer dan logisch dat je er alles aan doet om die maatregelen ook effectief in de processen toe te passen?

Set aan generieke risico’s en beheersmaatregelen

Om dit te verwezenlijken voorziet iGEN per generiek proces in een set aan generieke risico’s en beheersmaatregelen. Zo krijgt u meteen een set aan inspiratie om uw OBS in de praktijk toe te passen. Uiteraard kan elk bestuur deze risico’s en beheersmaatregelen per proces zelf finetunen en eigen risico’s of beheersmaatregelen toevoegen.

Koppelen doelstellingen en actieplannen

Maar er is meer. Ook uw beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties uit het meerjarenplan van uw bestuur kunt u binnen iGEN koppelen aan de producten en diensten binnen uw bestuur. Op deze manier wordt de cirkel rondgemaakt en wordt uw OBS operationeel gekoppeld aan de dagelijkse dagelijkse beleids- en beheerscyclus (BBC) binnen uw bestuur.


VOORDELEN

  • Link tussen risico’s, beheersmaatregelen en PDC
  • Link tussen OBS, BBC en PDC