Filosofie

Alles is een proces - Filosofie iGEN - BCT

Alles is een proces

Een organisatie is een geheel van mensen en materialen die (doorheen processen) samen-werken om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Om dat doel te bereiken leveren ze diensten en producten af. Die diensten en producten ontstaan doorheen het samen-werken in processen.

Daarenboven spelen er andere factoren mee zoals efficiëntie, kwaliteit en (voor een bestuur) een wettelijk kader. Middelen (en mensen) kennen een zekere kost en zijn per definitie schaars. Tenslotte, en vandaag de dag meer en meer gelden factoren als kwaliteit en klantgerichtheid.

Digitalisering is de manier waarop veel organisaties al deze factoren in balans proberen te brengen.

Actief beheer is key!

Echter, digitalisering is eigenlijk niet meer dan de manier waarop, de sleutel ligt in het actief beheren van de interne processen, de wijze waarop producten en diensten tot stand komen. Of deze nu op een analoge of digitale manier worden gerealiseerd.

Vandaar het belang van actief procesmanagement voor een organisatie. Tenslotte is alles een proces. Daarover zijn wij het snel eens, de praktijk is iets anders.

Vanuit dat laatste, vanuit de ervaring met vele eerdere (meestal vergeefse) pogingen om aan procesmanagement te doen binnen lokale besturen, is iGEN ontstaan.

iGEN is ontwikkeld op maat en specifiek voor de Vlaamse besturen en biedt de best mogelijke basis voor actief procesmanagement in uw bestuur. Een basis die uw bestuur helpt om de vele uitdagingen aan te gaan op een gestructureerde manier.